kietdc Studio – Don't just hire a Photographer, hire a Storyteller » Don't just hire a Photographer, hire a Storyteller

Category Archives: Prewedding

SƠN & TRÂM | PREWEDDING SAIGON – PHAN THIẾT, VIETNAM

SƠN & TRÂM | PREWEDDING SAIGON – PHAN THIẾT, VIETNAM December 18, 2012View full post »

VINH & HIỀN | PREWEDDING IN SAIGON, VIETNAM

VINH & HIỀN | PREWEDDING IN SAIGON, VIETNAM December 1, 2012View full post »

HIỆP & SOL | PREWEDDING IN SAIGON,VIETNAM

HIỆP & SOL | PREWEDDING IN SAIGON,VIETNAM April 12, 2013 Một buổi chiều chụp cho bé Sol, như 1 đứa em gái của mình, đã cùng học chungView full post »

VINH & THẢO | PREWEDDING IN NHA TRANG – ĐÀ LẠT, VIETNAM

VINH & THẢO | PREWEDDING IN NHA TRANG – ĐÀ LẠT, VIETNAM May 7, 2015View full post »

NAM & HÀ | PREWEDDING IN PHÚ QUỐC – VIETNAM

NAM & HÀ | PREWEDDING IN PHÚ QUỐC – VIETNAM October 1,2015View full post »

TÔNG & PHƯƠNG | A LITTLE BIT OF SAIGON,VIETNAM

TÔNG & PHƯƠNG | A LITTLE BIT OF SAIGON,VIETNAM April 13, 2013View full post »

CHÂU & THẢO | SIX SENSES NINH VÂN BAY, NHA TRANG, VIETNAM

CHÂU & THẢO | SIX SENSES NINH VÂN BAY, NHA TRANG, VIETNAM May 31, 2011View full post »

HÙNG & TÚ | THE FIRSTIME OF MINE IN SINGAPORE

HÙNG & TÚ | THE FIRSTIME OF MINE IN SINGAPORE September 8,2013View full post »

ĐỊNH & QUYÊN | SIX SENSES NINH VÂN BAY, NHA TRANG, VIETNAM

ĐỊNH & QUYÊN | SIX SENSES NINH VÂN BAY, NHA TRANG, VIETNAM October 6, 2011View full post »

DŨNG & NGỌC | A TRIP FROM NHA TRANG TO ĐÀ LẠT, VIETNAM

DŨNG & NGỌC | A TRIP FROM NHA TRANG TO ĐÀ LẠT, VIETNAM MARCH 21,2016 Chuyến đi chụp album Prewedding để có những khám phá mới dành choView full post »

HOWDI & MAI | PREWEDDING IN SAIGON-HO COC, VIETNAM

HOWDI & MAI | PREWEDDING IN SAIGON-HO COC, VIETNAM December 22, 2011 Cô dâu Mai  – 1 người Việt và chú rễ Howdi – 1 ngườiView full post »

TRUNG & MAI ANH | PREWEDDING IN SAIGON ,VIETNAM

TRUNG & MAI ANH | PREWEDDING IN SAIGON ,VIETNAM February 9, 2014 Hai bạn Trung và Anh vì đã chụp 1 bộ album ở Hà Nội nên khi đến gặpView full post »