kietdc Studio – Don't just hire a Photographer, hire a Storyteller » Don't just hire a Photographer, hire a Storyteller

THUẬN & MINH | PREWEDDING IN HỒ CỐC,VŨNG TÀU, VIETNAM

April 29, 2013

Rất thích 2 anh chị vì tính cách vui vẻ, dễ hòa đồng và rất chịu khó hy sinh vì nghệ thuật khi đi chụp cùng mình ^^.

thuan-minh-1thuan-minh-2thuan-minh-3