kietdc Studio – Don't just hire a Photographer, hire a Storyteller » Don't just hire a Photographer, hire a Storyteller

HIỆP & SOL | PREWEDDING IN SAIGON,VIETNAM

April 12, 2013

Một buổi chiều chụp cho bé Sol, như 1 đứa em gái của mình, đã cùng học chung trường Arena và đã phụ giúp mình làm layout trong những lúc khá bận chạy show.

sol-hiep-1sol-hiep-2sol-hiep-3